Vergoeding

Een goed gehoor is een kostbaar bezit

De prijzen van hoortoestellen lopen afhankelijk van het type en de mate van geavanceerdheid sterk uiteen.

Voor de aanschaf zijn er vergoedingen beschikbaar via de zorgverzekeraars.

Per 1 januari 2013 is het vergoedingenstelsel drastisch veranderd.

Hoortoestellen worden nu functiegericht voorgeschreven, wat inhoudt dat er aan de hand van een vragenlijst en audiologische gegevens  een hooroplossing voor u wordt gezocht.

Het uitgangspunt van de zorgverzekeraars is dat een hoortoestel “adequaat” moet functioneren.

Vergoeding

Op basis van de “Amsterdamse” vragenlijst zult u worden ingedeeld in een categorie 1 tot en met 5.

Hoe complexer de zorgvraag hoe hoger de categorie, dus hoe geavanceerder het hoortoestel zal moeten zijn.

Er bestaan 5 categorieën en voor elke categorie geldt een andere vergoeding.

Er geldt een wettelijke eigen bijdrage van 25% van de kosten, deze kunnen per zorgverzekeraar verschillen.